AFGHAANSE VROUWEN VERENIGING

Saida Tolouvoorzitter HambastagiSaida Tolou, initiatiefneemster en voorzitter van Stichting Hambastagi NederlandStichting Hambastagi Nederland is een Afghaanse vrouwen-vereniging. Met de vereniging heb ik me tot doel gesteld om de Afghaanse vrouw in Nederland actief te stimuleren door haar verder te laten kijken dan de muren van haar huis.  Dit doen wij door middel van diverse trainingsprogramma's  en workshops.   Het hoofddoel is dat zij zich meer bewust wordt van haar rechten en kansen en de vele mogelijkheden die de Nederlandse samenleving haar bied.

 

Goed om te weten.......

De rechten van de vrouw in Nederland

De rechten van de vrouw zijn in Nederland vastgelegd in de grondwet en is gebaseerd op het gelijkheids-beginsel. Dit betekend dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. Iedere inwoner van Nederland ongeacht nationaliteit of religie dient  zich aan deze wet te houden. Bij overtreding van deze wet kan men gerechtelijk vervolgd worden.  Ook elke vorm van discriminatie of onderdrukking jegens de vrouw is bij wet verboden. De rechten van de vrouw zijn goed beschermd in Nederland Hiervoor zijn door de overheid diverse meldpunten en hulporganisaties opgezet waar men terecht kan bijvoorbeeld bij; huiselijk geweld, mishandeling, eerwraak, uithuwelijken of andere misstanden waarbij de rechten van de vrouw of die van een kind geschonden worden.

 

 

Informatie en Hulporganisaties

Bent u  bijvoorbeeld slachtoffer van huiselijk geweld, eerwraak, uithuwelijken of andere misstanden dan hebt u verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.  Hieronder staan 2 web-links naar websites van de  Nederlandse overheid waar u alle informatie daarover kunt vinden en wat u kunt doen.

 

* Wat  kunt u doen bij huiselijk geweld  

* Hulporganisaties in Eindhoven.

 

Hambastagi kan u hierbij discreet helpen om u naar de juiste hulpverlener te begeleiden.

 

COPYRIGHT HAMBASTAGI.NL © 2013 / 17

AFGHAANSE VROUWEN VERENIGING
AFGHAANSE VROUWEN VERENIGING